Lika Club

O brandu

Lika Club je najčitaniji lički medij. Mladi tim osmislio je ove majice kao širenje ličke kulture na moderan način. Svakodnevno čitajte www.likaclub.eu i kupite svoju specijalnu majicu kojom ćete se ponositi ili dobro nasmijati cijelo društvo!

Jaki Ličani

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Kršan momak

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Kršna Ličanka

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Ljudi smo pravi

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Mi Ličani

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Ne pačaj se

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Sokolica

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Sokol

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Čaima

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Bazalo

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Član Lika Cluba

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Danguba

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Podijeli na društvene mreže