Lika Club

O brandu

Lika Club je najčitaniji lički medij. Mladi tim osmislio je ove majice kao širenje ličke kulture na moderan način. Svakodnevno čitajte www.likaclub.eu i kupite svoju specijalnu majicu kojom ćete se ponositi ili dobro nasmijati cijelo društvo!

Sokolica

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Sokol

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Čaima

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Bazalo

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Član Lika Cluba

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Danguba

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Gacka rijeka

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Gospođa Ličanka

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Gospodin Ličanin

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Jipa kadisi

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Ki ča mi

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Krkan

129.00 kn249.00 kn
Hoodie, Sweatshirt, T-shirt

Podijeli na društvene mreže